Risicoanalyse als basis voor verzekeringspakket

Ondernemen brengt risico’s met zich mee. U kent uw eigen onderneming heel goed, maar (her)kent u ook al uw bedrijfsrisico’s? Heeft u al eens nagedacht over wat er mis kan gaan? En als zo’n scenario dan werkelijkheid wordt. Wat voor financiële impact kan dat dan hebben? Op uw onderneming en op u persoonlijk? Het is daarom van fundamenteel belang om uw bezit, uw inkomen en uw vermogen op voorhand te kunnen beschermen.

Een eerste waardevolle stap is om de risico’s welke een bedreiging kunnen vormen voor uw onderneming inzichtelijk te maken. Daar willen wij u met een toegespitste analyse op uw bedrijf bij helpen om deze goed in beeld te krijgen.

Risico’s kunnen worden verzekerd. Maar daarin willen wij u wel heel gefundeerd adviseren. En dat doen we door actief risicomanagement als basis te nemen voor een treffend op het bedrijf toegesneden pakket van maatregelen en verzekeringen.

Risicomanagement is een vast onderdeel geworden van het beleid van vrijwel iedere onderneming. Van ZZP tot MKB en Grootzakelijk. Het is een continu proces dat risico’s identificeert, op waarde schat en waarnaar gehandeld wordt. Het ultieme doel is toch de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Belangrijk in dat traject is om de risico’s te beheersen en te beperken. Dat kan mede door het sluiten van verzekeringen. Dat kan door bepaalde risico’s zelf te willen en te kunnen dragen. Dat kan door heldere afspraken met bijvoorbeeld leveranciers te maken. Wij bieden u in ons advies de praktijkgerichte oplossingen om -eventuele- schade te minimaliseren.

Sweere heeft de expertise, de betrokkenheid en de persoonlijke aandacht om u daarbij te ondersteunen. En u binnen een dynamische bedrijfstoekomst te ontzorgen.

Zodat u zich kunt focussen op ondernemen!