De kracht van ervaring

De agrosector heeft in Nederland een lange en rijke traditie. En behoort tot één van de meest toonaangevende sectoren van onze economie. West-Brabant speelt daarin een merkbare rol. En wij zitten met onze vestigingen midden in deze regio. Dat verklaart binnen onze financiële dienstverlening een onverminderde aandacht voor de ontwikkeling van het agrarische landschap. In de loop van de jaren hebben wij een veelheid aan kennis en kunde opgebouwd. Onze deskundige agroadviseurs hebben een opmerkelijke affiniteit met deze bedrijfstak. Ze komen uit de agrarische sector en/of ze hebben een agrarische opleiding gevolgd. En die expertise komt in het advies naar u stevig tot zijn recht.

Financieel en ondernemersklankbord

Agrarische bedrijven zijn veelal kapitaalintensief en specialistisch ingesteld. Technologieën blijven zich razendsnel ontwikkelen. Er worden daardoor steeds hogere eisen aan de bedrijfsvoering en aan de financiële vitaliteit gesteld. Dat vraagt om een doeltreffende risicobeheersing. En dat gaat verder dan verzekeren alleen!

Actief risicomanagement is de basis voor een specifiek op het bedrijf toegesneden maatregelenpakket. Samen met u willen we graag op zoek naar uw kenmerkende bedrijfsrisico’s. En zetten deze dan via een grondige analyse om naar een uitgekiend pakket van maatregelen en toegespitste verzekeringen. Zodat u uw risico’s vervolgens effectief en efficiënt kunt beheren.

Zo dragen wij bij aan de continuïteit van uw agrarisch ondernemerschap en helpen wij u kosten te besparen!