Financiële dienstverlening is een kwestie van vertrouwen!

U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken toe te vertrouwen aan ons kantoor Sweere v.o.f. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. Wij geven u namelijk graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt en wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten.

In deze dienstenwijzer informeren wij u over een aantal algemene zaken over ons kantoor, onze openingstijden, uiteraard informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Contactgegevens:

 • Sweere v.o.f.
 • Dorpsstraat 3
 • Postbus 80
 • 4750 AB Oud Gastel
 • Telefoon: 0165 – 512 851
 • e-mail: info@sweere.nl
 • internet: www.sweere.nl

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag: 08.30 uur tot 17.00 uur. Eventueel kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoortijden maken.

 • IBAN: NL96ING0658782231
 • K.v.K nummer: 20099108
 • AFM nummer: 12002062

De bedrijfstak welke zich met financiële dienstverelning bezig houdt hecht aan een goede voorlichting op het gebied van de daartoe behorende verschillende disciplines en financiële producten. Daarom eist de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die wij bieden. Wij trachten in deze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Wet Financiële Dienstverlening.

Lidmaatschappen en registraties:
Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

 • AFM
 • Adfiz
 • KiFid
 • FFP

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12002062. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl.

Adfiz
Sweere V.O.F. is aangesloten bij Adfiz, de branchevereniging voor financiële dienstverleners die hoofdzakelijk actief zijn binnen het vakgebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken of andere vormen van financiële planning. Wij kiezen er met ons lidmaatschap actief en vrijwillig voor te voldoen aan een aantal lidmaatschapseisen, die ons onderscheidend maken in de markt en die u als consument meer zekerheid geven. Kortom, de vereniging Adfiz is er voor intermediairs die trots zijn op hun vak! Daarom is Sweere V.O.F. aangesloten bij Adfiz.

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening(KiFiD)
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij de KiFiD is 300.000042

Kamer van Koophandel
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 20099108.

Onze dienstverlening
Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren en bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn.

Schadeverzekeringen
Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om zowel te adviseren als te bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen.

Levensverzekeringen
Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren op het gebied van levensverzekeringen. Ook mogen wij het contact tussen u en de levensverzekeraar verzorgen.

Hypothecair krediet
Indien u een woning koopt zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een langere periode, soms wel tot 30 jaar. Bij zo'n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn. Wij mogen u op het gebied van hypotheken van advies dienen. Ook mogen wij namens u de onderhandelingen voeren met financiële instellingen om te komen tot een voor u passende offerte.

Consumptief krediet
Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan krijgt in een andere stad en voor het woon-werkverkeer een auto moet aanschaffen. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een krediet. Ons kantoor mag u daarover adviseren en voor u de contacten onderhouden met de verstrekker van het krediet.

Betalen en sparen
Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloopregeling. Wij hebben de bevoegdheid u te adviseren op het gebied van betalen en sparen. Wij geven u dus een advies over de rekening én de financiële instelling die naar ons oordeel goed past bij uw wensen. Op uw verzoek kunnen wij u ook adviseren via welke bemiddelaar u deze rekening vervolgens daadwerkelijk zou kunnen sluiten. U kunt er ook voor kiezen om deze rechtstreeks bij de betreffende de financiële instelling te sluiten. Hiervoor dient de financiële instelling dan wel rechtstreekse contacten met de consument te voeren.

RegioBank
RegioBank is een landelijk vertegenwoordigde bank met een regionaal karakter. Wij bieden een breeddienstenscala voor particulieren en het midden- en kleinbedrijf. Van betalen, sparen, beleggen, lenen tot en met hypotheken. Sweere is een van de vierhonderd zelfstandige onafhankelijke adviseurs die u de diensten van de RegioBank kunnen bieden. Wij staan u met raad en daad terzijde met deskundige adviezen, toegesneden op uw persoonlijke financiële situatie. Loop daarom eens binnen bij ons en vraag naar onze uitgebreide mogelijkheden. RegioBank is dochter van SNS REAAL en voortgekomen uit CVB Bank en RegioBank.

Makelaardij
Het verkopen van uw woning is niet iets wat u dagelijks doet. Daarvoor kunt u terecht bij Sweere. Wij begeleiden de aan- en/of verkoop van uw woning van A t/m Z. Dit houdt ondermeer in; vrijblijvende waardebepaling, kadastrale recherche, plaatsing van uw pand op internet, maken van brochures tot en met passeren bij de notaris. De verkoop van uw woning is vaak een stressvolle gebeurtenis, wij proberen dit met onze diensten zo prettig en zo goed mogelijk voor u te laten verlopen.

Hoe komen wij tot een advies?

Adviesvrij
Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen of verzekeraars onder te brengen. Wij zijn wel mede-aandeelhouder van Connect Assuradeuren BV, een gevolmachtigd agent voor 9 gerenommeerde verzekeraars. De samenwerking met Connect Assuradeuren BV biedt tal van voordelen. Connect Assuradeuren BV behandelt, accepteert en verwerkt aanvragen voor schadeverzekeringen volledig zelfstandig, dus zonder tussenkomst van de verzekeraar. Dat is sneller en efficiënter. Ook een schade regelt Connect Assuradeuren BV zelf. Wel zo fijn als u prijs stelt op goede, snelle en persoonlijke service zonder bureaucratische omwegen. Wij zijn wel volledig vrij in onze advisering, wij zijn niet verplicht onze verzekeringen bij Connect onder te brengen. Wij proberen voor onze klanten de beste keuze te maken uit alle aanbieders op de markt. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Ondernemersvrijheid
Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders
De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiële producten. Wij m aken een selectie van de maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering. Wel hebben wij een samenwerkingsverband met Connect Assuradeuren B.V. om te komen tot een efficiënte administratieve afwikkeling van zaken. Op uw verzoek geven we u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen.

Als wij u adviseren over een bepaalde financiële dienst, dan onderzoeken wij eerst of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen.

Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke wensen hebt, dat binnen deze selectie geen geschikte aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij breder op de markt van financiële producten gaan zoeken. In dit geval melden wij u dit vooraf.

Hoe zit het met onze kosten ?
Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed.

Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie, bij hypotheken de afsluitprovisie. De premie of de afsluitprovisie betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij of de geldverstrekker. Vervolgens draagt deze een deel hiervan aan ons af ter dekking van onze bedrijfskosten. Als u de premie of de afsluitprovisie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening. Tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt. Vraagt u ons diensten waarbij deze wijze van honorering niet mogelijk is, dan zullen wij altijd vooraf met u een andere afspraak maken over onze honorering. U weet dus altijd vooraf op welke wijze wij worden gehonoreerd.

Wij vragen ook iets van u
Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

Totaalbeeld
Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben. Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket.

Wijzigingen doorgeven
Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden.

Informatie doornemen
Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het om informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te zenden. Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zonodig te raadplegen. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen.

Als u een klacht heeft
Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons
Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.

Daarna eventueel naar het klachteninstituut
Indien wij er samen niet uitkomen kunt u zich altijd wenden tot Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen.

U kunt zich hiervoor wenden tot:

 • KiFiD
 • Postbus 93257
 • 2509 AG Den Haag

Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.

Wij doen meer voor u
Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzelt u dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.